ترانس های ایزوله

ترانسفورماتورهای ایزوله

ترانس های ایزوله معمولا متشکل از دو سیم پیچ مجزا با یک شیلد مغناطیسی بین سیم پیچ ها جهت کنترل نویز می باشد. این ترانس باید تحمل حداکثر بار را داشته و بنابراین باید در اندازه مناسب باشد.بعلاوه استفاده از تجهیزات غیر خطی برش ولتاژ، عملکرد این ترانس با تضعیف (میرایی) می باشد.تضعیف یا میرایی بصورت معمول با دسیبل DB برای نویزهای سیگنال کوچک بیان می شود.(شرایط گذرای بزرگ که باعث میرایی قابل ملاحظه ترانس می شود منظورمان نمی باشد.) بیان هر ۲۰دسیبل میرایی برابر با کاهش ۱۰ برابری نویز ولتاژ می باشد.با این وجود ۶۰ دسیبل میرایی برابر با ۱۰۰۰درصد کاهش نویز ولتاژ بین ورودی و خروجی می باشد.

مزیت اصلی ترانس های ایزوله، ایزوله سازی ورودی با خروجی می باشد بخصوص در مواردی که مدار خروجی میتواند مجددا زمین شود و از ورودی و یا سایر منابع نویز زمین ایزوله می شود.

عملکرد ترانسفورماتور

دو سیم پیچ ترانس ایزوله سازه بلوکی مفیدی برای کاربرد های کیفیت توان می باشد. در واقع این دستگاه به ذات بهبود دهنده کیفیت توان نمی باشد اما ترانس ایزوله یکی از موثرترین تجهیزات موجود برای برگشت دادن نویزهای حالت مشترک می باشد.ترانس های ایزوله تاثیر خیلی کمی بر میرایی نویزهای حالت تفاضلی دارند به ویژه در فرکانس های پایین چون این تجهیز جهت عملکرد در فرکانس قدرت طراحی شده است. ترانس ایزوله زمانی که با شیلد یا زمین مناسب همرا ه شود، می تواند بصورت موثری در برابر نویزهای حالت مشترک فرکانس بالا عمل کرده و از انتشار آن ها به تجهیزات پایین دست از طریق منبع تغذیه یا سیستم زمین جلوگیری کند.

ترانسفورماتور ایزوله شیلد شده میتواند در برابر نویزهای حالت مشترک و حالت های گذرای سطح پایین موثر عمل کند ولی برای تضعیف نویزهای حالت تفاضلی و حالت های گذرا موثر نمی باشد.ترانس های ایزوله از طریق حذف هارمونیک های سه فاز و جذب هارمونیک های مضرب سوم در ترانس های ستاره مثلث باعث بهبود کیفیت توان شده و ایجاد نقطه زمین مرجع پایدار از طریق باندینگ نول زمین در سمت ثانویه ترانس است.

اکنون به بررسی یک ولتاژ و جریان بزرگ و گذرا القا شده به خط قدرت توسط تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم صاعقه ویا سوئیچینگ می پردازیم.چنانچه این حالت های گذرا تفاضلی (دیفرانسیلی) باشند(مثلا القا شده به یک خط دارای نول) ، ترانس ایزوله بصورت موثر این اثرات حالت گذرا بصورت کم یا بدون میرایی عبور می دهد.به این دلیل این اتفاق می افتد چون ترانس ایزوله جهت عبور فرکانس قدرت حالت تفاضلی طراحی شده است، و فرکانس حالت گذرای ایجاد شده توسط صاعقه تا ده ها کیلوهرتز می رسد(مثلا به خوبی در باند عبور از اغلب ترانس های ایزوله). چنانچه در سایر باندها، این سیگنال ها حالت مشترک هستند، بنابراین یک ترانس ایزوله مناسب حفاظت موثری در برابر سرج های که توسط ولتاژهایی که بیشتر از پیک ترانس نباشند ایجاد می شوند، فراهم می کند. در بعضی موارد، بزرگی پیک ولتاژ در اثر برخورد مستقیم صاعقه به بالادست ، ولتاژ کم ورودی در ورودی به تجهیزات میتواند باعث افزایش نسبت عایقی ترانس ایزوله ۱به۱ شود و منجر به جرقه و صدمات عایقی به تجهیزات پایین دست شود.

 

تشخیص دستکاری در سیستم دوربین مداربسته
آیا نسل پنجم شبکه تلفن همراه برای سلامتی انسان‌ها خطرناک است؟
فهرست
× چطور میتونم کمکتون کنم؟